Igangværende Lektion
Kursus indhold
Kursusindhold

Liste: Temaer en ID Coach arbejder med...

Problemstillinger du kan arbejde med
Som uddannet ID Coach kan du arbejde med en lang række temaer.
Herunder er en liste med eksempler:

 • Lavt selvværd eller dårlig selvtillid.
 • Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt.
 • Livshæmmende overbevisninger og forestillinger.
 • Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre.
 • Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser.
 • Stress og udbrændthed.
 • Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.
 • Manglende motivation på arbejdspladsen og privat.
 • Kompetenceudvikling.
 • Sætte målsætninger.
 • Skabe forudsætninger for større sundhed (herunder også mindre stress.)
 • Arbejde med problemstillinger i grupper og skabe bedre performance.
 • Skabe bedre relationer imellem din klient og dennes omgangskreds.
 • Skabe bedre relationer imellem dine medarbejdere og til dig som leder.

Du får adgang til ID Coach Mini Masterclass når du tilmelder dig vores Introduktions-serie om ID Coach-uddannelsen :)

Hvis du allerede er medlem af ID Academy Online og er logget ind med din bruger, så få adgang til ID Coach introduktions-serien, herunder ID Coach Mini Masterclass, ved at tilmelde dig ID Coach Mini Masterclass her: Tilmeld mig ID Coach Mini Masterclass