Igangværende Lektion
Kursus indhold
Kursusindhold

ID Academy. Et institut for Integral Coaching

[Få en video-introduktion til ID Academy af vores underviser Brian Rønnow: https://online.idacademy.dk/online-infomoede-id-coach]

---

På ID Academy arbejder vi ud fra en integral ramme.

Det betyder, at vi afdækker klientens situation ud fra bredest mulige perspektiv, da alle perspektiver bidrager til klientens helhedsforståelse.

... Du hverken behøver at forstå eller huske hvad alting er. Det skal du nok lære på studiet! 

Vi arbejder ud fra et teoretisk udgangspunkt, som indeholder,

  • Kvadranten der afdækker de fire perspektiver af klientens situationforståelse.
  • Stadier inden for jeg-udviklingen.
  • Niveauer inden for forskellige udviklingslinjer, fx kognitiv, sproglig og matematisk.
  • Typer som mennesker kan kategoriseres inden for.
  • Tilstande som mennesker kommer i terapi med.

Dette er alt sammen forståelse, som sikrer at du møder din klient, lige præcis hvor denne er, så du kan støtte bedst muligt.

Derudover er ID Academy et uddannelsesinstitut der arbejder ligeligt med såvel sind (tanker & følelser) som krop - og med en spirituel ramme i form af dit inderste indre / din sjæl / den mest ærlige version af dig. 

Kropsarbejde bliver mere og mere udbredt, fordi kroppen med sine emotioner (det vi fornemmer/mærker i kroppen) og sine reaktioner i coaching, i meget høj grad fortæller en dybere historie end det klienten kan sætte ord på. 

Ofte kommer ny viden og forståelse fordi kroppens egne erindringer sendte bestemte signaler, fornemmelser.til hjernen som så skaber mening. 

Den spirituelle ramme er hverken religiøs eller højtflyvende, den er faktisk meget nede på jorden - eller nærmere helt inde i kroppen af dig.

Vi tænker mennesket som et spirituelt væsen som har, det nogen betegner som, en sjæl - en indre guide der søger mod helhed, kærlighed, glæde osv.

Igennem vores arbejde støtter vi klientens inde søgen mod denne helhed (der er en grund til klientens mål og drømme) så klienten bliver mere hel.

Det er, hvad vi grundlæggende anser for at være et spirituelt element og derfor sprituel tilgang.

Du får adgang til ID Coach Mini Masterclass når du tilmelder dig vores Introduktions-serie om ID Coach-uddannelsen :)

Hvis du allerede er medlem af ID Academy Online og er logget ind med din bruger, så få adgang til ID Coach introduktions-serien, herunder ID Coach Mini Masterclass, ved at tilmelde dig ID Coach Mini Masterclass her: Tilmeld mig ID Coach Mini Masterclass