Skal du følge
din drøm?
Læs til ID Coach
Gør drømme til virkelighed.
Dine og dine klienters.

Drømmer du også om at bruge din store passion for at hjælpe og støtte andre mennesker, ved at sætte positive aftryk på deres liv, såvel som på dit eget og dine nærmeste?

På ID Coach-uddannelsen får du kompetencerne til at arbejde professionelt med at udvikle menneskers selvforståelse og identitet så de bl.a. bliver i stand til at træffe beslutninger, opnå mål og skabe et godt og balanceret privat -og arbejdsliv.

Uddannelsen er for dig...
 • der vil lægge endnu et lag på og gå endnu dybere ind i din selvudvikling.
 • der vil arbejde med mennesker i egen praksis som professionel coach.
 • der vil supplere din uddannelse og fag med coachende redskaber.
 • der allerede arbejder med mennesker som behandler, rådgiver, pædagog eller underviser.
 • der allerede arbejder med mennesker i sundhedssektoren eller i det kommunale.
 • der vil tilføre lederjobbet nye dimensioner og kompetencer. 
 • der vil lære at møde og forstå dine børn bedre eller gennemgå en selvudviklingsproces.
 • der måske gerne vil læse til psykoterapeut. Som ID Coach får du merit for det første år.
Du bliver i stand til at kunne arbejde coachende…
 • med enkeltpersoner i coachingforløb.
 • som supplement i dit arbejde med børn og unge
 • som supplement i dit arbejde med patienter eller i dit borgernære job.
 • med enkeltpersoner og grupper i virksomheder og organisationer. 
 • med dig selv så du udvikler dig, når dine drømme og får en god balance mellem alle livets dele.

 "Enhver ID Coach er unik, da alle supplerer ID Coach-uddannelsen med deres egne interesser, styrker og kompetencer og derved har unikke klientforløb, der skaber varig personlig udvikling"
- Anette Graversgård, underviser

Faglighed, dybde og ID-redskaber

Som ID Coach sidder du overfor dine klienter med en stor faglighed (på grund af i alt 36 dages undervisning) og forståelse for deres indre psykologiske verden. Du arbejder et lag dybere i psyken end andre, hvilket skaber varige forandringer og resultater. Du bruger almindelige coaching-redskaber såsom,

✓ Aktiv lytning.
✓ Spejling.
✓ Coachende spørgsmål.
✓ Værdiarbejde.
✓ Begrænsende overbevisninger.

Men du bruger også ID-redskaber, som for eksempel,

✓ Søkortet, er dit kompas og fundament for ID coaching (modul 1-4) og dækker over: Fortid, Nutid, Andre og Jeg.
✓ De 3 lag af identitet, er en udviklingsmodel, der har flere redskaber i sig, der skal bevæge dine klienter fra at være reaktive i deres liv, til at blive kreative med det - og i sidste ende finde helt hjem i dem selv.
✓ Formarbejde, der gør klienten klar over de psykologiske roller som udspiller sig i hans indre. Disse roller kan både bidrage til succes, men også sabotere, når klienten ikke kender dem.

Du bliver unik og kompetent

Som ID Coach arbejder du integralt. Det betyder, at du lærer at bruge 7 retninger inden for psykologien og at du kan bidrage med lige præcis dine styrker i dit klientarbejde.

Det kan fx være, at du er sportsmand eller yoga-underviser, og har en klient hvor din fornemmelse er, at din viden og kompetencer kan bringe gavn for klientens målsætninger, så kan du inddrage det.

På uddannelsen lærer du,

✓ at møde din klient med nærhed og professionel distance.
✓ at forstå din klient vha. træning i grupper -og med klienter.
✓ at kombinere faglighed, praktiske redskaber og din personlighed.
✓ at give klienten selvindsigt og støtte personlig udvikling.
✓ at bruge en lang række udviklingsværktøjer og teknikker. 
✓ at bruge en lang række kommunikations -og dialogværktøjer.
✓ at arbejde med klienter ud fra et sundhedsperspektiv.
✓ at arbejde med grupper.
✓ at gennemfører en coaching-session og et forløb.
✓ at nedsætte dig som coach med egen praksis.
✓ at bruge, og møde din klient med, dagligdagsspiritualitet.
✓ nærværstræning såsom meditation.  

Uddannelsen er designet med dig for øje

Vores ID Coach uddannelse har eksisteret i over 18 år og bliver hele tiden opdateret for at passe i tidens ånd og efter vores kursisters ønsker. Vi har studerende, lige fra

 • Sygeplejersker & SundhedspersonaleSocialrådgiverePædagogere og Lærere til
 • PsykologerBehandlereFrisørerKostvejledere & DiætisterPersonlige trænere & Fitness-instruktører og herfra videre til
 • FængselsvagterPolitibetjenteFalck-reddere samt
 • Forsikrings, -bank -og kontoruddannedeLederesælgere, Mødre & Fædre og
 • hertil flere og flere der ønsker et solidt identitets-/selvudviklingsforløb.

Hør om tidligere ID Coaches oplevelser med uddannelsen og hør hvad de siden da har brugt uddannelsen på.

"For at kunne lyse for andre, må vi tænde lyset i os selv"
- Ole Vadum Dahl, stifter af ID Academy

Dit helt eget personlige udviklingsforløb

Vi er ID Academy fordi vi i vores dna værdisætter selvudvikling hos vores studerende meget højt. Dyb livsforandrende coaching kan kun ske med coaches der er kommet godt ned og ind i sig selv.

Når du kender dig selv, så møder du dine klienter med det de kommer med, og så undgår du at tage din egen fortid og holdninger med ind i coachingen. I løbet af ID Coach-uddannelsen, får du,

 • Dybere selvindsigt.
 • Mere kontrol over dit liv, som kan føre til mindre stress.
 • Bedre forståelse for dig selv og dine tanker.
 • Større personlig succes ved at overvinde mentale forhindringer.
 • Forøget livsglæde.
 • En større fornemmelse af at leve autentisk.
 • Større nærvær og engagement i dine relationer.

 

Selvindsigt og gode fremtidsudsiger

Det er ikke kun dine klienter der går igennem selvudvikling og skaber sig gode fremtidsudsigter. Under uddannelsen vil du fra første dag komme i øvegrupper, hvor du skal være terapeut, klient og observatør.

Derudover kræver uddannelsen, at hvis du vil certificeres, så skal du over uddannelsens 1,5 år have dine egne øveklienter og i øvrigt selv gå i egen-coaching hos en uddannet ID Coach.

 • 35 timers øvegruppetræning.
 • 25 timers klient-coaching med egne klienter.
 • 15 timers egen-coaching ved en ID coach.
 • 5x4 timers øvegruppe med underviser-supervision.

Når du er færdig har du både faglig viden, praktisk erfaring, dyb selvindsigt og er derved mere end godt udrustet til at gå ud og gøre en forskel i andres liv, uanset om det er familie, venner, relationer, medarbejdere, patienter, borgere eller klienter.

Hør om ID Coach-uddannelsens 9 moduler og gå i dybden med uddannelsen

Lær mere om ID Coach-uddannelsen på to forskellige måder.

ID Coach infoaften-liveoptagelse

For dig der gerne vil præsenteres til ID Coach på vores infoaften,
fra din egen sofa. (15 min)

ID Coach online kursus

ALT der er at vide inden kursusstart i tekst og video. 
For dig der er til detaljer. (ca 2,5 time)

De praktiske detaljer

På ID Coach mødes vi altid fra torsdag til søndag:

Torsdag: 15.00-21.00
Fredag: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-17.30
Søndag: 10.00-16.00

Obs.: I Silkeborg kan kursisterne blive og overnatte. 

Kursussteder

København
På Østerbrogade 79, ved alle caféerne (og parkeringspladserne) på Gunnar Nu Hansens Plads og ved siden af Øbro Hallen ligger vores store, lyse og indbydende, nyistandsatte lokaler i 2 etager.

Silkeborg
Ganske tæt ved Silkeborg ligger det smukke Hattenæs, lige midt i en skov og ned til en sø. De smukke og stemningsfyldte lokaler skaber ideelle rammer for både uddannelse og selvudvikling. 

Hvornår starter uddannelsen

Den oplyste dato, er datoen for første studiedag og vi mødes ca. hver 8. uge.

København
3. oktober 2019.

Silkeborg
12. september 2019.

Prisen

Prisen for ID Coach-uddannelsen er kun 52.000,-

9 moduler af 4 dage (torsdag til søndag)
6 x 4 timers gruppe-supervision
Frugt, kaffe og te på undervisningsdagene

Derudover er der også inkluderet,

9 gratis undervisningsbøger 
Gratis certificering.
Gratis øveaftener på ID Academy to gange om måneden.


OBS.: Ved indbetaling senest 90 dage inden opstart af holdet er der en rabat på 1.000 kr. Dvs. at betalingen er på 51.000 kr.
Ved forudbetaling på 5.000 kr. kan man efterfølgende lave en ratebetaling over 15 måneder.
Ratebetaling over 15 gange + 1.000 kr. i administrationsgebyr: 3.200 kr. pr. måned = 53.000 kr.

Bruttolønsordning

Hvis det ikke er muligt for dig at få din uddannelse betalt gennem din arbejdsplads, kan du – hvis uddannelsen er relevant for dit arbejde – gøre brug af den såkaldte bruttolønsordning.

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale uddannelsen og medregne udgiften i din bruttoløn. Det koster derfor ikke din arbejdsgiver penge, du betaler uddannelsen selv, men sparer penge i skat. På den måde sparer du op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Læs mere om bruttolønsordning her.

Tilmelding

Tilmeld dig ID Coach og få en dybdegående coach-uddannelse der kvalificerer dig til at arbejde med mennesker på nye spændende udviklingsrettede måder – men med udgangspunkt i din personlighed og erfaring samt dit eget job eller ønskejob.

Bonus #1 
9 Gratis studiebøger

Bonus #2
Gratis certificering

Bonus #3
2 gratis øveaftener om måneden