Online kursus i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

ved Liv Dhanyo Thommesen

Vi udbyder et let tilgængeligt og omsætteligt online uddannelsesforløb til dig, som søger praktisk og faglig inspiration i dit arbejde med mennesker generelt og som du kan omsætte ind i din aktuelle jobfunktion.

Uddannelsen består af 5 uddannelsesmoduler af 2 timers varighed, som du enten kan se når de publiceres eller når det passer dig. Du kan også se dem så mange gange du ønsker, da de ligger i det medlemsforum du bliver en del af. Her finder du også undervisningsmateriale og andet materiale til inspiration, som en E-bog, audiofiler og andre relevante videoer.

Onlineuddannelsen består også af 2 supervisions moduler, for at støtte dig i at integrere metoden i eget liv – personligt så vel som professionelt. Her kan du stille relevante spørgsmål og vende udfordringer og tematikker, så metoden integreret bedst muligt. 

Onlineuddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling er sammensat af grundlæggende byggesten, så du kommer igennem både den essentielle teori og fundamentale, jordnære og konkrete praksisdel. Formålet er at du kan bruge metoden i individuel konsultation, proces og samtale. 

id-isfo01