Enneagrammet og ID i praksis

Med Birgitte Krogh Frederiksen

 

Enneagrammet og ID i praksis er desværre udsolgt!


Gå i dybden med enneagrammet visdom, hvor Birgitte arbejder videre fra modulet "Typer i Terapi". På dette weekendkursus arbejdes der med ”Typerne i det terapeutiske rum”, og hvordan man anvender ID’s værktøjer i dem.

På modulet ”Typer i Terapi” har I arbejdet med Enneagrammet ud fra ID’s syv forskellige aspekter som mennesker:

Adfærd
Sindsprocesser
Roller og relationer
Erfaringer og erindringer
Eksistentielle grundvilkår og temaer
Potentiale og personligt kald
Spiritualitet

Programmet:

Vi vil starte dagene med en guided meditation til benyttelse af et bestemt tema med tilhørende musik.

Vi vil skabe en bog med de forskellige typers gennemgående temaer.

Derefter starter undervisningen omkring:

Hvordan skal vi møde typerne energetisk, hvordan finder vi dem i os?
Hvad er typernes ressourcer?
Hvad er typernes skygger?
Hvilket ord står ikke i deres ordbog?
Hvilke konsekvenser har det for typerne, at dyderne/gaverne er blevet sløret til?
Integration af passion og dyder
Lektier og inquery-spørgsmål til typerne
Praktiske øvelser
Bevidsthed om, hvor I arbejder indenfor de 7 aspekter af mennesket.


NB: I skal medbringe jeres samlede ID-værktøjer.

Adresser:

ID Academy Køge, Bag Haverne 20U, 4600 Køge

ID Academy København, Østerbrogade 79, 2100 København Ø

colored-pencils-374771_640-2