Det Integrale Enneagram

- en unik, helhedsorienteret og effektiv arbejdsmetode for personlig udvikling

På dette weekendkursus kombinerer vi enneagrammets intelligenser med Integral psykoterapi - og tilføjer flere lag og nuancer, der fremmer arbejdet med den individuelle persons unikke Ennagram-mønstre og udviklingsniveauer.

Dit udbytte fra denne weekend er brugbare arbejdsmetoder til et stærkt indre arbejde.

--
Ofte er undervisning i Enneagrammet opdelt i øvre og nedre halvdele, herunder lokaliserende det personlige selv med de Emotionelle Laster og Kognitive Fikseringer i den lavere halvdel og det højere selv med Emotionelle Dyder og Hellige Ideer i den øvre halvdel.

Nogle vælger at fokusere mere på det positive Enneagram, mens andre er overbevist om det er gavnligt at fokusere sin opmærksomhed på de negative mønstre.

Hvis vi kigger på Enneagrammet med et mere transformationsorienteret syn af psyken, hvor de værste kvaliteter ses på som prima materia (de vises sten), til brug for transformation - en transformation der ikke kun bringer opløsningen af konflikten, men også en transformation af bevidstheden der tillader processen med forsoning af modsætninger i os, således vi gradvist kan lægge byrden af dualistisk tækning ned.

Det Integrale Enneagram bygger således på en ’Transcendere-og inkludere’ tilgang, hvor hvert stadie af udvikling bliver betragtet som et fundament for det næste og vores diverse energier, der trækker os i forskellige retninger, integreres således vi kan fungere meget mere harmonisk i vores liv, med en grundlæggende viden om, at der er en rød tråd eller et tema, der giver mening med vores tilværelse.

Arbejdet med Det Integrale Enneagram holder potentialet til udvidelsen af en mere helhedsorienteret multidimensionel livsanskuelse. Det forbinder vedkommende med deres dybere sande natur, hvor mere styrke, visdom og medfølelse er hjørnesten i livsstilen.

--
Program & indhold:

 1. Enneagrammet og Kvadranterne

Arbejdet med Enneagrammet og de fire Kvadranter fra Integral Teori i kombination kan give en omfattende ramme til at forstå dig selv og verden omkring dig. Her lærer du hvordan disse to systemer integreres, herunder bl.a.:

 • Hvordan du som terapeut stiller effektive spørgsmål således klienten kan undersøge og identificere indre og ydre adfærd der relaterer sig til mønstre fra Enneagrammet i kombination med hver af de fire kvadranter.

 • Hvordan du som terapeut opstiller selv-refleksionsopgaver til klientens egne oplevelser inden for Enneagrammets egenskaber og kvadranterne.

 • Hvordan du gennemfører terapeutisk praksis der er tilpasset Enneagram-intelligenser og specifikke kvadranter.

 • Hvordan du integrer arbejdet til et mere omfattende perspektiv for personlig vækst.


 1. Enneagrammet og Udviklingslinjer

Arbejdet med Enneagrammet og Udviklingslinjerne fra Integral Teori kan give en multidimensionel forståelse af personlig vækst og udvikling. Her lærer du hvordan disse to systemer integreres, herunder bl.a.:

 • Hvordan du kan hjælpe med at undersøge klientens forskellige udviklingsmæssige styrker og udfordringer, relateret til mønstre i Enneagrammet i kombination med forskellige udviklingslinjer.

 • Hvordan kognitiv udvikling påvirker den måde klienten tænker, begrunder og forstå verden på, i forhold til udviklingslinjer og mønstre fra Enneagrammet.

 • Hvordan moralsk udvikling og mønstre i Enneagrammet påvirker de etiske rammer og værdier som klienten har.

 • Hvordan du som terapeut opstiller selv-refleksionsopgaver over følelsesmæssig udvikling der former den måde, klienten oplever og udtrykker følelser på i kombination med vedkommendes mønstre fra Enneagrammet.

 • Hvordan relationer, kommunikationsstile og sociale interaktioner påvirkes af klientens interpersonel udvikling i kombination med Enneagram-mønstre.

 • Hvordan spirituel udvikling i kombination med mønstre fra Enneagrammet påvirker søgen efter mening, formål og forbindelse med noget større.


Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage: Terapeuter og terapeutstuderende samt andre med en lignende erfaring.

Hvornår: 24. + 25. februar 2024
- lørdag 10.00 - 17.00 | søndag 10.00 - 16.00

Pris (nytårstilbud): 1.900 kroner 2.400 kr.

Hvor: ID Academy, Østerbrogade 79, gården, 2100 KBH Ø

Instruktør: Anders Oll

Medbring en madpakke og snack til pause. Kaffe og the har vi i huset.

 

colored-pencils-374771_640-2