Continuum: Det indre hav der skaber os

Ameyo - Event - 19. marts - baggrund.png

På en Continuum workshop ligger det kreative møde mellem bevidstheden og sansningen af det der er lige nu.

Det er det kropslige (somatiske) møde mellem lyd og væv og væske, sådan som det åbner sig når vi lytter dybt ind i kroppens vibrerende bølger. 

Vi kan i dette møde komme bagom den almindelige erfaring, hvor vi handler ud fra kendte vanemønstre.

Vi går bagom personlige og kulturelle fordomme, frygt, forhåbninger, overbevisninger, kendte mønstre, strategier og dagsordener fra tidligere livserfaringer.

 

The inner sea that shapes us

limbs stroked and shaped by our liquid origin

amniotic cradle, pulsating and formed by life’s sculpturing

liquid pulsations bring forth shape

cues and signals pulse and dance as our being is urged into form

We are not separate from the fluid that spirals us as embryos

We are spiralled fluid

We are pulsating waves creating all human activitiesMødet i det nuværende øjeblik giver fra det sansende perspektiv nye uventede alternativer i mødet med livet.

I et medskabende møde åbner vi os bevidst for at berøre og blive berørt af vores oplevelse i det nuværende øjeblik.

Vi afstår fra vores mønsterrespons for i stedet at lade os informere af vores spontane interaktion med nuet.

Livet vækkes i sin enkelthed.

---

I Continuum starter vi ud fra den forudsætning, at vi ikke kender vores ultimative rolle i det større billede af livet på denne planet.

Det eneste vi ved, er, at vi er indbyrdes forbundne med alle aspekter af livet.

Kemisk er vi lavet af samme materie som stjernerne, og biologisk deler vi strukturelle ligheder med andre arter.

Ligesom planter består vi mest af vand. Sammensætningen af ​​dette vand, vores indre væsker, forholdet mellem salt til frisk vand i vores kroppe afspejler sammensætningen af ​​planetens farvande og universets mysterium.

Emily Conrad, grundlæggeren af Continuum, siger:

“The fluid presence in our bodies is our fundamental environment; we are the moving water brought to land.

Denne grundlæggende fysiske forbundethed; denne hørende til livet selv, har dybtgående konsekvenser for vores eksistens.

Vi kan frigøre os fra vores hjernes overlevelses ’fight-flight-freeze-go dead’ responser.

Vi kan afstå fra de mønstre vi arvede fra vores omsorgsgivere, vores samfund, vores kultur, forgængere osv. 

Vi kan bryde de mønstre som vi har opbygget – nogen gange cementeret  i vores psyke - gennem vores erfaring i mødet med verden. 

... I stedet kan vi tappe direkte ind i hjertets kosmos - til livets dybe kilde.

 

Spinning through the galaxy

drops of chemical codes plunge into more and more form

we melt into the heart of this vast creation

like sperm and the egg, we meet our destiny

our joy and tears

we land, sink, and become one with the Earth

 

Skrevet af Ameyo Barfred-Dixon, underviser og psykoterapeut.
– inspireret af Emily Conrad.

===

Hvis du er interesseret i flere værktøjer og blive opmærksom på bl.a. nye blogindlæg, så gør følgende:

1. "Synes godt om" vores Facebookside og følg med når vi bl.a. lægger nye blogindlæg og videoer op om selvudvikling herunder temaer som parforhold, stress, meditation og spiritualitet.;

 


2. Tilmeld dig vores spændende nyhedsmail 
og få samtidig adgang til bl.a. online kurser om stress og meditation samt invitationer til alle vores events.