Sådan arbejder dit frontale, subtile og indlejrede selv


Lyt til denne episode som podcast

icons8-download-50.pngDownload episoden som mp3. | Følg vores podcast-kanal

icons8-download-50.pngHent dit arbejdsark her.


Resumé

Til daglig så lever vi i det, nogle har kaldt for det frontale selv. Det frontale selv er altså den del af os, som vi vender ud mod verden. Altså vores personlighed eller ego-personlighed.

I vores frontale selv er vi altid nogen, på godt og ondt. Du er den som din fortid har fortalt dig, at du er. Fx dit navn, alder, køn, etnicitet, dit job, far, mor…

Men du er også alle dine oplevelser, succeser, fiaskoer, dit held og uheld osv.

Al det er en del af din selvforståelse, som tegner din ego-personlighed og til sidst det du viser til, og møder verden med, dit frontale selv.

Da vores frontale selv er al det vi er kategoriseret som, vores fortid og oplevelser – så består vores frontale selv ikke kun af en side. Den består af mange sider – personlighedssider (eller det vi hos ID kalder former) fx

en perfektionistisk side, en lidt selvudslettende side, en lidt selvfed side, en overansvarlig side, en kritisk side, en dømmende side, en selvkritisk side, en udviklet spirituel side m.m.

I vores daglige liv skifter vi mellem alle vores personlighedssider, både for os selv og specielt når vi er sammen med andre. Sammen med andre, spiller vores selvbilleder sammen eller op mod den andens.

Hver gang vi indgår i en ny relation med en anden, så sker der et subtilt skifte inde i os, hvor vi identificerer os, med en bestemt del af os. Fx hvis du sidder overfor et barn, så er du den voksne.

Det er det der kaldes et subtilt skifte i vores indlejrede ubevidste selv. Det vil sige, at vi skifter vores personlighedsside ud med en anden, uden at vide det – Vi bliver bare til den, helt ubevidst.

Se arbejdsarket for en øvelse i at lære dine ubevidste sider at kende, i samspil med andre.

Tilbud hos ID Academy

  1. Få adgang til vores gratis online kurser: Essential meditation, Stress eller tilfreds, ID Coach Mini Masterclass m.m., når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: https://online.idacademy.dk/tilmeld-nyhedsbrevet

  2. Tag en 4-årig efteruddannelse som Psykoterapeut. Hos ID Academy underviser vi i den unikke ID-metode der sikrer at du får alle kompetencerne til at støtte og udvikle andre mennesker, i egen praksis eller i forlængelse af dit job: http://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk

  3. Deltag på vores 1,5 årige ID Coach uddannelse og bliv i stand til at coache andre mennesker til deres ønskede destinationer her i livet. ID Coach er nok Danmarks mest dybdegående coach-uddannelse og kan bruges som forlængelse af nuværende job eller i egen praksis: https://coachuddannelse.idacademy.dk/

 ... Skal du se uddannelserne an og møde vores undervisere? Tilmeld dig et af vores mange årlige infomøder: https://online.idacademy.dk/lp-tilmeld-infoaften

 4. Deltag på nogle af vores mange events. Vi har bl.a. ”Hvad drømmer du om” (drømmetydning), ”Kom ud af form” (Bryd med dit ego), meditationsaftener, parforholds-workshops m.m: https://idacademy.dk/events/

 

Citater fra episoden

BlogQuote - Hvem er du bag al det du forbinder med dig_.pngDet frontale selv er den del af os, som vi møder vores verden med,  på godt og ondt..pngBlogQuote-Når du sidder over for et barn bliver du den voksne – og sådan tilpasser vi os hele tiden alle men.pngHvornår har du sidst aktivt ændret din egen forståelse af dig selv_.png

 

Transskription

Normalt i vores hverdag, der lever vi i det nogle har kaldt for det frontale selv, altså det selv der vender front mod verden. Altså vores personlighed, vores ego-personlighed kan man sige. Og når vi er i vores frontale selv, så er vi på en måde nogen, på godt og mindre godt.

Når jeg er i mit frontale selv, så er jeg Ole Vadum Dahl, jeg er født i 1956, jeg er far til tre, forfatter, tidligere psykoterapeut og coach, mentor, underviser, ven, eksmand… gange to.

... Jamen jeg har også skrevet bøger om parforhold

(mand i salen) Så bliver man også nødt til at prøve det.

(Ole) Så er man nødt til at prøve det, det er nemlig rigtigt. (Griner)

Så kan man sige en masse om folk der måtte kende mig og oplevelser jeg har identificeret mig med. Alle de fortællinger vi alle sammen har om vores selv: vores køn, nationalitet, udseende, begrænsninger, styrker, svagheder, held, uheld, succeser, fiaskoer... Der er sådan en del af selvforståelsen.

De fleste af os lever derude i vores frontale selv og det er det vi møder andre mennesker med. Der er to, nu overdriver jeg lidt for at fremme forståelsen, det er to facader der mødes. Det er ligesom to sociale roller, to sæt selvbilleder. Og hvis det så bare var så entydigt endda, men vi har mange forskellige personlighedssider, som vi på skift møder verden med.

Så har vi måske en perfektionistisk side,
en lidt selvudslettende side,
en lidt selvfed side,
en overansvarlig side,
en kritisk side,
en dømmende side,
en selvkritisk side,
en ikke god nok side,
en helt særlig side og
en meget udviklet spirituel side,
en meget clairvoyant side... men den flasher vi ikke ret meget med (griner)...

Så vi har masser af selvbilleder, selvforståelser. Det er det, som det frontale selv er. Ego-selvet. Ego-personligheden.

Og hvis I lægger mærke til det, når vi er ude i det frontale selv, så har vi en hel masse selvbilleder vi skal forsvare. Det er blandt andet det vi bruger parforholdet til, det er til at forsvare vores selvbilleder. Og som jeg sagde før, det er ikke en gang, det der er problemet. Det er ikke bare to selvbilleder der mødes, det er to hold. Fordi vi har alle mange forskellige selvbilleder, der spiller op af selvbilleder hos den anden:

Den utilstrækkelige hos mig, spiller sammen med den arrogante hos den anden.
Den der ikke har fået nok kærlighed spiller sammen med den der ikke vil give kærlighed hos den anden. Den der rækker ud hos mig, trækker sig tilbage hos den anden.
Den der får de lysende idéer hos mig får lyseslukkeren hos den anden.

Det er også det jeg kalder for ”at have psykisk fællesøkonomi”, det er rigtig hyggeligt (griner)...
Den jordnære møder den luftige og den rationelle møder den irrationelle småtossede. Så kan vi lege de lege der. Så det er det jeg siger, det er to hold, som ligesom er i makkerpar, der spiller sammen.

Sådan fungerer det frontale selv. Så der er altid et element af anspændthed eller polarisering og dermed også et element af adskilthed, når vi er i det frontale selv.

Prøv at lægge mærke til, også lige nu, fordi det er en dyb form for ubevidsthed hos os alle sammen, det er noget vi kalder for det indlejrede ubevidste. Det er noget vi bliver taget af, vi bliver indlejret i de der skiftende sider i os selv, efter omstændighederne.

Sufierne, de arabiske mystikere, de kalder ego-personligheden for kamæleonen, fordi vi skifter hele tiden.

Hvis jeg fx bad jer om at sidde overfor forskellige mennesker, der er til stede her, så vil I opleve, hvis I er opmærksomme, at der hele tiden, for hver person I skifter til, så sker der også et subtilt skift inde i os:

Hvis jeg sidder overfor en der er yngre så føler jeg mig som den gamle og den anden som den yngre.
Hvis jeg sidder overfor en der har sådan et lidt uskyldigt naivt udtryk, så vil jeg måske føle mig som den bedrevidende og den anden som den ikke så vidende,
eller jeg vil føle mig som en gammel nar og den anden har bevaret sin uskyld.

jeg overdriver lidt for at fremme forståelsen. Men når vi lever i det frontale selv, så sker der altid en eller anden form for adskilthed. Sådan er du og sådan er jeg. Sommetider er det til min fordel og sommetider til din. Og så er der nogle mennesker vi har det forrygende med, vi bekræfter hinandens selvbilleder. Dem vi vel og mærke godt kan lide…

Denne episode fortsætter i næste uge.