Hvad er spiritualitet? To udenlandske, en gammel og en Jysk

Lyt til denne episode som podcast

icons8-download-50.pngDownload episoden som mp3. | Følg vores podcast-kanal

icons8-download-50.pngHent ugens arbejdsark her.


Resumé

Spiritualitet er en stor del af ID Academys identitet og dem der er spiritualitetsforskrækkede vælger nok ikke at studere hos os.

… Men så alligevel, fordi spiritualitetsforståelsen hos os er noget mere jordnær (Ole, vores stifter) i videoen kalder det Jysk spiritualitet).

For at forstå hvad spiritualitet er hos os, så starter vi med at fortælle hvad det ikke er.

Det er nemlig sådan at der er mange forskellige retninger inden for spiritualitet og her nævner vi lige et par stykker og kommer med nogle eksempler:

  • Den Britiske bølge: Åndernes magt, spiritisme, okkultisme, clairvoyance, mediumisme.
  • Den Amerikanske bølge: Helbred dit liv, The Secret, loven om tiltrækning, manifestering, visualisering, kvantefysik, skab dit drømmeliv metafysisk, affirmationer.
  • Den religiøse, traditionelle spiritualitet: Troen på noget, troen på en gud, profet eller Kristna, leve sit liv efter forskrifter i hellige skrifter, ydre refererende (tror på noget), underlægger sig visse leve- og moralske regler osv.

Spiritualitet på ID Academy handler mere om det vi kalder spirituel mystik, det vil sige en tilgang til spiritualitet, hvor vi går undersøgende til værks i forhold til vores indre verden.

Vi er praktisk jordnære ved at tage udgangspunkt i undersøgelser og oplevelser, hvor nogle har gjort noget (fx mediteret på en bestemt måde) og så har der været en tendens til at noget bestemt skete.

Hos os er det en undersøgelse efter, hvem vi er bag alle de personlighedssider, som af mange grunde er blevet skabt igennem livet.

Vi går ind og undersøger vores sind og mærker vores krop. Vi prøver at komme til en forståelse af, hvorfor vi er som vi er og undersøger de uendelige muligheder vi har for at blive noget mere.  

Det er den måde vi arbejder med spiritualitet og hvori meditation er et af vores faste værktøjer.


Tilbud hos ID Academy

Få adgang til vores gratis online kurser: Essential meditation, Stress eller tilfreds, ID Coach Mini Masterclass m.m., når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: https://online.idacademy.dk/tilmeld-nyhedsbrevet

Deltag på nogle af vores mange events. Vi har bl.a. ”Hvad drømmer du om” (drømmetydning), ”Kom ud af form” (Bryd med dit ego), meditationsaftener, parforholds-workshops m.m: https://idacademy.dk/events/


ID Academy’s uddannelser: Terapi, Coaching og Spirituel udvikling

  1. Tag en 4-årig efteruddannelse som Psykoterapeut. Hos ID Academy underviser vi i den unikke ID-metode der sikrer at du får alle kompetencerne til at støtte og udvikle andre mennesker, i egen praksis eller i forlængelse af dit job: https://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk

  2. Deltag på vores 2 årige ID Life Coach uddannelse og bliv i stand til at coache andre mennesker til deres ønskede destinationer her i livet. ID Coach er nok Danmarks mest dybdegående coach-uddannelse og kan bruges som forlængelse af nuværende job eller i egen praksis: https://coachuddannelse.idacademy.dk/

… Skal du se uddannelserne an og møde vores undervisere? Tilmeld dig et af vores mange årlige infomøder: https://online.idacademy.dk/lp-tilmeld-infoaften

Er du mere til spirituel udvikling? Så overvej ID Academys stifter, Ole Vadum Dahls helt eget mentorforløb (tidligere ELP-forløb). Henover 5 moduler a 4 dage lærer du at vågne op til den du virkelig er, vokse op så du holder fødderne på jorden, rydde op så fortiden ikke har fat i dig, åbne op ind til dit hjerte – så du til sidst kan lyse op for andre og i verden: https://vadumdahl.dk/elp/

  

Citater fra episoden

BlogQuote - Spiritualitet hos ID Academy er en undersøgelse ind i, hvem vi er bag vores ego-selv..jpgBlogQuote - Hvis en indre undersøgelse af vores sind i sammenhæng med vores krop, er spiritualitet, så er vores uddannelser spirituelle..jpgBlogQuote - Spiritualitet behøver ikke at forstås som noget højtflyvende, hos os er det for eksempel ganske jordnært..jpg

Transskription

Det lægger vi jo heller ikke skjul på, at vi er et sted, der har spiritualiteten med i vores coaching, i vores psykoterapi, i vores mentoring. Og hvis man er spiritualitetsforskrækket, så vil man nok ikke vælge os, sådan lige i første omgang.

Men inden, at vi så bare tager det for givet, altså det her med, hvad vil det sige at vi har den spirituelle dimension med. Så vil jeg gerne sige lidt om, hvad det er for mig, altså hvad forstår jeg ved spiritualitet.

Og der er jo rigtig mange forståelser af hvad spiritualitet er. Altså, der er ligesom en bølge i Danmark for eksempel, hvor spiritualitet bliver betragtet som alt, hvad der ligesom er mystisk. Det vil sige, det der ikke kan måles og vejes.

Det vil sige, når man tænker på spiritualitet, så tænker man måske på åndernes magt og spiritisme og okkultisme og clairvoyance og spøgelsesjagt og den slags ting.

Og det er jo en opfattelse af, hvad spiritualitet er og jeg kalder det for den britiske bølge. Altså det er meget en spiritualitetsforståelse der kommer fra Storbritannien, hvor man har en lang og gammel og fin tradition med netop med spiritisme og okkultisme og clairvoyance og mediumisme og den slags ting. 

Fint, det er ligesom en form for spiritualitet forståelse. Det er ikke den vi praktiserer her, skal jeg så lige sige. Det kommer jeg mere ind på senere. 

Så er der en mere amerikansk bølge af spiritualitet, hvor man kan se det udtrykt igennem "helbred dit liv", the Secret... altså hele bølgen om tiltrækningsloven, manifesterer og visualisere ting, altså hvor man forbinder spiritualitet med sådan en form for modificeret kvantepsykologi eller kvantefysik hvor det handler om at skabe det liv, som man drømmer om.

Også i metafysisk forstand, hvor man sætter sig ned og visualisere det, som man gerne vil have og man laver affirmationer, man gentager det mange, mange gange. Og man realiserer sit liv og spiritualisere det også, ved at man ligesom forbinder det med at kunne manifestere, at kunne skabe noget med tankens kraft for eksempel, det forbinder man meget med spiritualitet.

Så det er sådan den amerikanske bølge, og der har vi også meget af New Age-spiritualiteten, hvor man har sådan nogle nye modificerede teorier om englehierakier og kommunikation med ånder og skytsengle og forskellige former for kanalisering. Så stadig sådan meget amerikansk forståelse af, hvad spiritualitet er.

Rigtig fint for dem, der på en eller anden måde forbinder spiritualitet igennem det. Men det er heller ikke rigtigt lige det, som vi står for, her på stedet. Det er ikke det vi... Jeg plejede at kalde det vi står for her for Jysk spiritualitet, fordi det er lidt mere jordnært, mere jordbundent som sådan. Men det har fået et nyt navn, det skal jeg komme tilbage til om lidt.

Så er der selvfølgelig den gammeldags, og det er ikke noget værdiladet, når jeg siger gammeldags, men den traditionelle spiritualitet, som er religionen, altså hvor spiritualitet har noget at gøre med at tro på noget, at tro på Gud eller tro på Jesus eller Profeten eller Kristna eller leve sit lev efter de forskrifter som der står i Bhagavad Gita eller i Buddhismens lærebøger eller i Dharmaen eller i Biblen eller Koranen eller andre hellige skrifter.

Det er der hvor spiritualiteten er mere ydre refererende, hvor man tror på noget. Man underlægger sig visse leveregler, moralske regler osv. for at blive et bedre menneske, og typisk for at opnå en form for salighed eller paradisisk tilstand i det hinsides.

Det er sjældent at det handler om, i den form for yder spiritualitet eller religiøs spiritualitet, at det handler om at få det bedre her og nu andet end ved at have en renere samvittighed i hvert fald. Eller føle det gode ved at gøre gode gerninger.

Så det vi laver her, er heller ikke spirituelt i religiøs betydning, fordi der er ikke noget at tro på, altså vi leverer ikke noget, som man skal mene eller tro på forhånd.

For os handler det mere om, det man også har praktiseret i mange tusinde år, som er, mystik eller spirituel mystik. Altså det handler mere om at gøre nogen videnskabelige eksperimenter om man så kan sige. Man har gjort sig nogle erfaringer om, hvis du sætter dig og meditere på denne måde, eller hvis du laver den her form for mentale praksis, eller den her form for spirituelle praksis eller det her ritual, så viser erfaringen, at så kan der i dit indre, begynde at opstå nogle indre tilstande. Prøv det af. Tag den her øvelse, lav den i syv år og fortæl mig hvad du synes.

Altså de var lidt længere i spyttet i gamle dage ikke? (griner)

Se nu nærmer vi os noget af den spirituelle forståelse, som vi har her på stedet. Fordi vi vil gerne gå sådan mere videnskabeligt til værks. Vi har ikke lyst til at dosere sådan i mere teologisk eller filosofisk eller teoretisk forstand en eller anden bestemt form for spiritualitet.

Igen, hos os handler det om at være praktiske og jordnære. Det er også derfor jeg kalder det for livspraktisk spiritualitet, fordi det handler i virkeligheden om at gøre nogle eksperimenter. Altså, begynde at vende opmærksomheden indadtil, eller indad. Som vi jo gør både når vi arbejder med coaching og psykoterapi og mentoring og selvudvikling osv. i forvejen. Vi går jo ind og mærker efter i vores krop og vi undersøger vores eget sind på forskellige måder og vi laver forskellige øvelser med hinanden, og er sociale omkring vores mentale eller spirituelle praksis - og så gør vi os nogle bestemte erfaringer.