Lær de 3 stadier i at håndtere svære følelser

Lyt til denne episode som podcast

Download episoden som mp3 | Følg vores podcast-kanal

Hent ugens arbejdsark: 8 spørgsmål du kan stille dine følelser.


Resumé

Hvis du vil håndtere følelser, også svære tilbagevendende følelser, så er der en fremgangsmåde, som du kan benytte.

Det første vi skal forstå er, at følelser er energimønstre i kroppen. Alle følelser opfører sig så at sige forskelligt.

Vi skal derfor bevæge vores opmærksomhed ned i kroppen og begynde at studere vores følelser.

Eksempler kan være, er det en hurtig (fx angst) eller en langsom (fx sorg) fornemmelse. Mærkes følelsen som varm eller kold, er fornemmelsen tæt eller mere løs i sit udtryk.

Sådan er der mere end 10 spørgsmål man kan stille sig selv, og di får 8 af dem i ugens arbejdsark.

Det næste vi kan gøre er, at undersøge hvilken af vores personlighedssider, følelsen er knyttet op omkring.

Personlighedssider kan være den skamfulde, den præstations-angste, offer-siden osv.

På samme måde skal vi prøve at fornemme os frem til, hvilken side der så at sige bærer følelsen.

Når vi gør disse to øvelser, så objektivisere vi følelsen og den tilknyttede personlighedsside, så vi ikke længere er fanget i den.

Den sidste del af øvelsen går ud på at opdage hvad det er for et vidne, der objektivt kigger på vores følelse og vores personlighedsside.

Således udnytter vi situationen til samtidig at komme tættere på vores essens.


Tilbud hos ID Academy

Få adgang til vores gratis online kurser: Essential meditation, Stress eller tilfreds, ID Coach Mini Masterclass m.m., når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: https://online.idacademy.dk/tilmeld-nyhedsbrevet

Deltag på nogle af vores mange events. Vi har bl.a. ”Hvad drømmer du om” (drømmetydning), ”Kom ud af form” (Bryd med dit ego), meditationsaftener, parforholds-workshops m.m: https://idacademy.dk/events/


ID Academy’s uddannelser: Terapi, Coaching og Spirituel udvikling

  1. Tag en 4-årig efteruddannelse som Psykoterapeut. Hos ID Academy underviser vi i den unikke ID-metode der sikrer at du får alle kompetencerne til at støtte og udvikle andre mennesker, i egen praksis eller i forlængelse af dit job: https://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk

  2. Deltag på vores 2 årige ID Life Coach uddannelse og bliv i stand til at coache andre mennesker til deres ønskede destinationer her i livet. ID Coach er nok Danmarks mest dybdegående coach-uddannelse og kan bruges som forlængelse af nuværende job eller i egen praksis: https://coachuddannelse.idacademy.dk/

… Skal du se uddannelserne an og møde vores undervisere? Tilmeld dig et af vores mange årlige infomøder: https://online.idacademy.dk/lp-tilmeld-infoaften

Er du mere til spirituel udvikling? Så overvej ID Academys stifter, Ole Vadum Dahls helt eget mentorforløb (tidligere ELP-forløb). Henover 5 moduler a 4 dage lærer du at vågne op til den du virkelig er, vokse op så du holder fødderne på jorden, rydde op så fortiden ikke har fat i dig, åbne op ind til dit hjerte – så du til sidst kan lyse op for andre og i verden: https://vadumdahl.dk/elp/

  

Citater fra episoden

 Når vi bryder med identifikationen til vores følelse eller personlighedsside, så kan vi se dem og undersøge dem..jpgNår vi bliver taget af en følelse, så er det vi reagerer ”i følelsernes vold”, men vi kan også vælge at tage en dyb indånding....jpgAlle vores følelser er ”ikke mere” end forskellige energimønstre i kroppen. Mønstre som vi objektivt kan undersøge og beskrive..jpg

 

Transskription

Hvis vi undersøger vores følelser, uanset hvad de er, så vil vi finde ud af, at det er på en måde forskellige energimønstre, som vi mærker i kroppen.

Der er en ganske bestemt placering af en følelse, der er en ganske bestemt, det er ligesom om at alle følelser har forskelligt tempo for eksempel.

Sorg er langsomt, det ved jeg ikke om I kan fornemme.
Angst er hurtigt.
Vrede er som regel hurtigt.
Melankoli er langsomt.

Så man kan mærke at alle følelser har en forskellig puls, eller et forskelligt tempo. Så går jeg ind og mærker temperatur.

Angst er fx typisk kold.
Vrede er tit varm, med mindre den bliver had, så bliver kold igen osv.

En følelse har en forskellig grad af tæthed eller mættethed, fx.

Vrede er meget fortættet.
Angst er mere fortyndet i sin karakter.

Og sådan kan man tage sådan en 10-12-15 forskellige karakteristika ved følelse, og så vil man finde ud af, at pludseligt så mærker man det, som man ellers har opfattet som angst, som vrede, som skyld, som et eller andet. Nu mærker man det som kropsfornemmelser, som konkrete fornemmelser af varme, kulde, tempo, intensitet, form - i kroppen, nogle forskellige steder i kroppen.

I det øjeblik at vi får gjort vores følelser til kropsfornemmelser, så er vi pludseligt større end det, fordi det er noget der foregår her (peger ind i kroppen) et eller andet sted ik? Hvor før hvor vi var taget af følelsen, så er vi inde i følelsen. Det er ligesom at vi går rundt i en atmosfære eller en stemning.

Hvis vi bliver taget af en følelse, så rummer vi ikke følelsen. Den rummer os. Vi vader rundt i den, som en slags atmosfære eller som om det var en sky omkring os. I det øjeblik vi går ind og undersøger hvordan er en følelses kropslige struktur. Altså hvordan mærker vi den her i kroppen, helt faktuelt, så pludselig vender vi det rundt, så følelsen er - det kan godt være at den stadigvæk er ubehagelig og den er inde i os, men som bevidsthed er vi større end følelsen.

Derved bliver følelsen ikke længere vores subjekt, altså hvem vi er. Vi er ikke længere identificerede med den eller taget af den. Nu bliver den et objekt, det bliver til noget vi kan iagttage. På den måde kan vi sætte os fri. Så det vil typisk være det første stadie, hvis jeg har en tilbagevendende svær følelse, det er at være nysgerrig i forhold til, hvordan mærker jeg den, helt fysisk, helt energimæssigt i kroppen.

Det næste jeg ville gøre er, at jeg ville begynde at undersøge, hvad er det for en side af min personlighed, den udspringer af, hvad er det for en form kalder jeg det. Er det min skyldige side, min skamfulde side, er det min ambitiøse side, min præstations-angste side, er det min offer-side eller hvad det er.

Fordi alle vores følelser, vores emotionelle følelser, de kommer ud af forskellige personlighedssider. Og der ligger typisk et behov bag dem. Så det næste jeg vil undersøge det er, hvad er det for en side af mig selv, jeg er identificeret med.

Og så gøre det samme på en måde, det vil sige at jeg begynder at studere en side af mig selv, som jeg normalt bliver fuldstændig taget af. Nu begynder jeg at iagttage den som en form. Som en ud af mange sider. Og så sker der nøjagtig det samme. Identifikationen med den side brydes, det vil sige, nu kan jeg se den side.

Så begynder jeg måske, som det tredje stadie, det vil være, at jeg begynder at lægge mærke til, at der er nogen der er vidne til den følelse. Der er nogen der er vidne til den personlighedsside og de behov, som den personlighedsside udspringer af. Så begynder jeg på en måde at bruge følelserne og personlighedssiderne til at komme hjem til det der er vidnet til følelserne.

Det er som, at jeg benytter anledningen til ligesom at huske, hvem vi er, i sådan mere essentiel forstand.